Oferta na semestr zimowy 18/19Z

To już przedostatnia edycja naszego projektu.

Projekt jest skierowany do studentów stacjonarnych na ostatnim roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Poprzez oferowane zajęcia

 

pomagamy studentom
przygotować się do wejścia na rynek pracy

 

W semestrze zimowym 18/19Z będą uruchomione 3 typy zajęć:

» Kursy językowe

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikowanych egzaminów zewnętrznych

Biznesowy język angielski

Kurs trwa: od października do marca

Zajęcia: 4 godziny w tygodniu, w piątek lub sobotę.

Poziom języka: B2 lub wyżej

Kurs kończy się zewnętrznym egzaminem BEC certyfikowanym przez Cambridge Assessment. Całość kosztów (kurs, podręcznik, opłata za egzamin) jest pokrywana ze środków projektu. Ponad 95% osób, które uczęszczały na nasze zajęcia zdało egzamin BEC. Jest to ostatnia edycja tego kursu w naszym projekcie. Planujemy 4 grupy po 10 osób.

 

jcrk.jez-13 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych (język niemiecki

jcrk.jez-15 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych (język angielski)

Praktyczna nauka posługiwania się językiem obcym

Kurs trwa: 7 spotkań, od października do grudnia

Zajęcia: 4 godziny w tygodniu, w piątek lub sobotę.

Poziom języka: B1 lub wyżej

Zajęcia przygotowują do posługiwania się językiem obcym podczas wystąpień publicznych, prezentowania materiałów zawodowych oraz aplikowania o pracę w języku obcym. Kurs kończy się symulowaną rozmową o pracę ze specjalistą z działu rekrutacji. Planujemy 5 grup po 7 osób.

Rejestracja żetonowa  poprzez system usosweb (wejść do systemu, zalogować się, kliknąć w baner JCRK, wybrać odpowiedni kurs lub kliknąć bezpośrednio w link - >usosweb i wybrać kurs).

 

» Warsztaty i zajęcia projektowe: komunikacyjne, analityczne, informatyczne

Każdy warsztat lub projekt składa się z 2 spotkań w weekend (piątek po południu i sobota do południa) po 6 lub 8 godzin.

Można wybrać 3 warsztaty

Rejestracja żetonowa  poprzez system usosweb (należy wejść do systemu USOSweb, zalogować się, kliknąć w baner JCRK, wybrać odpowiednie warsztaty i zajęcia lub kliknąć bezpośrednio w link - >usosweb i wybrać warsztaty i zajęcia).

 

Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne:

CV, list motywacyjnych, rozmowa rekrutacyjna, jak zaprezentować swoje mocne strony.

Komunikacja w grupie, kontakty międzyludzkie, percepcja wzrokowa i słuchowa, wyrażanie uczuć i emocji.

Wzrost samoświadomości, wiedza na temat własnego funkcjonowania w zespołach, wiedza na temat dynamiki zespołów i procesów w nich zachodzących, rozwój umiejętności współpracy i efektywnej komunikacji z innymi, nauka postaw asertywnych oraz sposobów radzenia sobie z konfliktami

Dynamika konfliktu, przygotowanie się do negocjacji, prowadzenia negocjacji, wybrane techniki negocjacyjne.

 

Warsztaty rozwijające kompetencje analityczne:

Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów zawodowych, jak rozwijać indywidualną kreatywność, narzędzia rozwijające procesy zespołowe (zespoły pracownicze) odpowiedzialne za kreatywność.

 

Warsztat cieszący się największą popularnością w semestrze 16/17L, procesy decyzyjne, jak skutecznie podejmować decyzje, systemowe rozwiazywanie problemów.

Elastyczne myślenie, asertywność, elementy poznawcza, sztywność poznawcza, społeczne uczenie się, podejmowanie decyzji w grupie, rola autorytetu i modelowanie zachowań

 

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje informatyczne

Jak zarządzać informacją w miejscu pracy, organizowanie, porządkowanie, opracowanie, przechowywanie informacji w miejscu pracy.

Wyszukiwanie informacji w Internecie, ocena wiarygodności informacji, informacja naukowa (wyszukiwanie publikacji do pracy licencjackiej, magisterskiej).

Wizualizacja informacji, infografiki, mapy myśli, obsługa oprogramowania do tworzenia wizualizacji informacji.

Przetwarzania danych, opracowania raportów biznesowych, PowerPivot: funkcje, język DAX, możliwości wykorzystania w obróbce big data, korespondencja seryjna.

Pozyskiwania środków na działalność kulturalną prowadzoną w różnej skali, zagraniczne źródła finansowania, podstawy prawne regulujące finansowanie działalności kulturalnej, pozyskiwanie informacji z sieci o finansowaniu działalności kulturalnej.

» Kurs przedsiębiorczości

Kurs składa się z 4 spotkań po 8 godzin. Realizowany jest podczas dwóch weekendów.

Rejestracja żetonowa  poprzez system usosweb (należy wejść do systemu USOSweb, zalogować się, kliknąć w baner JCRK, wybrać kurs jcrk.przed-17 lub kliknąć bezpośrednio w link - >usosweb i wybrać kurs jcrk.przed-17) na pozostałe przedmioty z przedsiębiorczości będą Państwo zapisani automatycznie po rozpoczęciu zajęć.

Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

 

Polecane dla osób, które po studiach planują założyć własną działalność. Na zajęciach dowiedzą się Państwo jak prowadzić firmę, poznają przepisy prawne obowiązujące przedsiębiorców i podstawy księgowości w prowadzeniu własnej działalności. Po zakończeniu zajęć uczestnicy piszą  własne biznesplany, które zostaną ocenione przez profesjonalistów. 50% osób, które napiszą najlepsze biznesplany wyjedzie na zagraniczną wizytę studyjną.

Aktualności

Rozpoczyna się rejestracja na zajęcia

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji

w semestrze zimowym 2018/2019Z

06.09 – 15.10.2018

przez system USOSweb

Osoby uprawnione do udziału w projekcje:

 • studenci  i studentki III roku studiów I stopnia

 • studenci i studentki II roku studiów II stopnia

 • studenci  i studentki V roku jednolitych studiów magisterskich

 • Oferta nie dotyczy studentów CM

Jak zarejestrować się na zajęcia w JCRK?

1. Wybrać jedną z grup zajęć A, B lub C

Do wyboru w semestrze zimowym 18/19Z  są:

 • B - kursy językowe (angielski biznesowy jcrk.jez-16, kursy autoprezentacji w języku obcym przygotowujące do rozmowy o pracę jcrk.jez-15 angielski, jcrk.jez-13 niemiecki), można wybrać jeden kurs;
 • A - warsztaty i zajęcia projektowe ułatwiające wejście na rynek pracy (można wybrać 3 warsztaty z 12 oferowanych), są warszaty i zajęcia projektowe komunikacyjne, analityczne, informatyczne;
 • C - kurs przedsiębiorczości (jcrk.przed-17)

 

2.Wziąć udział w rejestracji żetonowej poprzez system usosweb (wejść do systemu, zalogować się, kliknąć w baner JCRK lub kliknąć bezpośrednio w link - >usosweb .

Rekrutacja na wizytę studyjną do Belgii

Szanowni Państwo,
ogłaszamy  rekrutację na 5 dniową wizytę studyjną do Belgii.
Planujemy wyjazd pomiędzy 15-30 września września.
Posiadamy 8 wolnych miejsc.
Koszty wyjazdu (przelot samolotem, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu ( powinny być one zbieżne z celami projektu, popatrzcie na zakładkę "o projekcie").
Na Państwa listy motywacyjne czekamy do 17.07.2018 do godziny 23.59. Listy prosimy przesyłać na adres jcrk@uj.edu.pl.
Wyjazd bedzie trwał 5 dni (łącznie z przelotem), będzie to wizyta studyjna w belgijskich firmach/instytucjach. Szczegóły (profil firm/instytucji), miejsce, dokładny termin wyjazdu będą znane na początku sierpnia po ogłoszeniu wyników przetargu na organizację wizyty.

 

Został rozstrzygnięty przetarg na organizację wizyty studyjnej do Holandii

Już wiemy gdzie pojedziecie :). Niestety uległa zmianie data wizyty.
Wyjazd odbędzie się  we wrześniu (3-7.09), a nie tak jak wstępnie planowaliśmy w lipcu.
Gościć będzie Państwa holenderska fundacja "Amsterdam Marketing", która zajmuje się promocją i wizerunkiem miasta.
Planowany jest przejazd busem. Wyjazd w bardzo wczesnych godzinach porannych 3.09,  powrót około północy 7.09. Noclegi w 3* hotelu, w pobliżu siedziby firmy
Amsterdam Marketing, 4 km od centrum Amsterdamu.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w najbliższy piątek lub sobotę. Poinformujemy mailowo każdą osobę, która złożyła list mailowo czy zakwalifikowała się na wyjazd.

UWAGA

Rozpoczynamy rekrutację na wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Holandii w terminie lipcowym.
Posiadamy 8 wolnych miejsc.
Koszty wyjazdu (przelot lub przejazd, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu ( powinny być one zbieżne z celami projektu, popatrzcie na zakładkę "o projekcie").

Na Państwa listy motywacyjne czekamy do 17.06.2018. Listy prosimy przesyłać na adres jcrk@uj.edu.pl.

Wyjazd bedzie trwał 5 dni (łącznie z przejazdem), będzie to wizyta studyjna w holenderskiej firmie. Szczegóły (profil firmy), miejsce, dokładny termin wyjazdu będą znane 20 czerwca.

Rozpoczyna się rejestracja na zajęcia

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji

w semestrze letnim 2017/2018Z

21.02 – 9.03.2018

przez system USOSweb

Osoby uprawnione do udziału w projekcje:

 • studenci  i studentki III roku studiów I stopnia

 • studenci i studentki II roku studiów II stopnia

 • studenci  i studentki V roku jednolitych studiów magisterskich

 • Oferta nie dotyczy studentów CM

Jak zarejestrować się na zajęcia w JCRK?

1. Zdecydować się na udział w jednej z grup A lub B  obligatoryjnego etapu projektu. Do wyboru w semestrze zimowym 17/18 dostępne są:

 • Grupa A - Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji (każdy warsztat kosztuje 1 żeton, można wybrać 3 warsztaty);
 • Grupa B - Szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe (każdy kurs kosztuje 3 żetony, można wybrać 1 kurs);

2.Wziąć udział w rejestracji żetonowej poprzez system usosweb
3. Następnie przesłać informacje o zaawansowaniu pracy dyplomowej na adres jcrk@uj.edu.pl (formularz).

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Warsztaty językowe w semestrze letnim 17/18 - grupa B

W semestrze letnim zapraszamy na kursy autoprezentacji w języku angielskim i niemieckim - jest to przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę w języku obcym. Grupy są kameralne 6-osobowe. Zajęcia kończą się spotkaniem z pracownikiem HR i symulowana rozmową kwalifikacyjną w języku obcym.

Zajęcia:

grupa 1 angieska - piątek 15.30-18.30 (dr M.Stawicka)

grupa 2 angieska - piątek 14.00-17.00 (mgr D.Stopa)

grupa 3 angieska - sobota 9.00-12.00 (mgr D.Stopa)

grupa 4 angieska - piatek 12.00-15.00 (mgr I.Bakota)

grupa niemiecka - termin zostanie ustalony (mgr I.Zembala-Bębenek)

Warsztaty komunikacyjne w semestrze letnim 17/18 - grupa A

  09-10.03 16-17.03 23-24.03 06-07.04 13-14.04 20-21.04 27-28.04 dodatkowe
Warsztaty z budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie "Twoje wejście na rynek pracy"      grupa 1   grupa 2      
    s. 1.107   s.       
    dr A.Kuźniarska; dr I.Stańczyk   dr A.Kuźniarska; dr I.Stańczyk      
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej grupa 1 grupa 2            
s. 1.106 s. 1.106            
dr B.Czerska dr B.Czerska            
Warsztaty z budowania umiejętności współpracy w zespole    grupa 1 grupa2          
  s.  s.           
  dr hab. J.Rosiński, dr hab. A.Dyląg dr hab. J.Rosiński, dr hab. A.Dyląg          
Warsztaty z rozwiązywania konfliktów i negocjacji        grupa1 grupa 2      
      s. 1.106 s. 1.106      
      dr hab. J.Maciuszek dr hab. J.Maciuszek      

Warsztaty analityczne w semestrze letnim 17/18 - grupa A

  09-10.03 16-17.03 23-24.03 06-07.04 13-14.04 20-21.04 27-28.04 dodatkowe
Warsztaty z kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych      grupa 1 grupa 2        
    s.  s.         
    dr hab. J.Rosiński dr A.Dyląg dr hab. J.Rosiński dr A.Dyląg        
Warsztaty z podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych      grupa 1       grupa 2  
    s.3.228       s.  
    mgr Sz.Nęcki       mgr Sz.Nęcki  
Warsztaty z elastycznego myślenia i społczenego uczenia się             grupa 1 grupa 2
            s.  18-19.05
            dr Bartosz Bohaterewicz dr Bartosz Bohaterewicz

Warsztaty informatyczne - grupa A

  09-10.03 16-17.03 23-24.03 06-07.04 13-14.04 20-21.04 27-28.04 dodatkowe
Warsztaty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy     grupa 1   grupa 2      
    s. 2.121   s. 2.121      
    dr hab. R.Sapa,dr M.Krakowska   dr hab. R.Sapa,dr M.Krakowska      
Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych    grupa 1 grupa 2 grupa 3        
  s. 3.118 s. 3.118 s. 3.118        
  dr M.Wójcik, dr S.Cisek dr M.Wójcik, dr S.Cisek dr M.Wójcik, dr S.Cisek        
Zajęcia projektowe z przetwarzanie informacji dla biznesu   grupa 1   grupa 2 grupa 3      
  s. 3.120   s. 3.120 s. 3.120      
  L.Szafrański, mgr D.Rak   L.Szafrański, mgr D.Rak L.Szafrański, mgr D.Rak      
Zajęcia projektowe z przetwarzania informacji w programach kalkulacyjnych      grupa 1 grupa 2 grupa3      
    s. 3.119 s. 3.119 s. 3.119      
    mgr M.Deja mgr M.Deja mgr M.Deja      
Zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej    grupa 1 grupa 2 grupa 3        
  s. 3.121 s. 2.121 s. 3.121        
  dr P. Korycińska; dr A.Szakiel dr P. Korycińska; dr A.Szakiel dr P. Korycińska; dr A.Szakiel        

Ostatnie wolne miejsca na zajęcia w semestrze zimowym

Posiadamy ostatnie wolne miejsca w tym roku kalendarzowym  na bezpłatne warsztaty w ramach Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji:

Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Łojasiewicza 4.

Zgłoszenia przyjmujemy do środy 6.12, do godziny 15 na adres: jcrk@uj.edu.pl.

Rejestracja

Rozpoczyna się rejestracja na zajęcia

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji

w semestrze zimowym 2017/2018Z

01.10 – 20.10.2017

przez system USOSweb

Osoby uprawnione do udziału w projekcje:

 • studenci  i studentki III roku studiów I stopnia

 • studenci i studentki II roku studiów II stopnia

 • studenci  i studentki V roku jednolitych studiów magisterskich

 • Oferta nie dotyczy studentów CM

Jak zarejestrować się na zajęcia w JCRK?

1. Zdecydować się na udział w jednej z grup A, B  lub C obligatoryjnego etapu projektu. Do wyboru w semestrze zimowym 17/18 dostępne są:

 • Grupa A - Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji (każdy warsztat kosztuje 1 żeton, można wybrać 3 warsztaty);
 • Grupa B - Szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe (każdy kurs kosztuje 3 żetony, można wybrać 1 kurs);
 • Grupa C - Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (całość zajęć kosztuje 3 żetony).

2.Wziąć udział w rejestracji żetonowej poprzez system usosweb
3. Następnie przesłać informacje o zaawansowaniu pracy dyplomowej (jeżeli już rozpoczęli Państwo jej przygotowywanie). Termin i adres przesyłania formularzy zostanie podany.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Harmonogram na semestr 17/18Z - ułatwi zapisywanie się na zajęcia

 

Rekrutacja na drugą wizytę studyjną do Uniwersytetu HAMK w  Finlandii

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone przed 10 lipca, wszyscy którzy brali udział w rekrutacji otrzymają informację drogą mailową.

Rozpoczynamy rekrutację na drugą wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna w  Finlandii w terminie wrześniowym.
Posiadamy 4 wolne miejsca.
Koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie (zapisanie się na zajęcia), podpisanie dokumentów projektowych, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres jcrk@uj.edu.pl do 16.06.2017.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 30.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z pierwszej wizytystudyjnej:

http://www.jcrk.uj.edu.pl/realizacja-projektu

Wyniki rekrutacji na wyjazd do Finlandii

Szanowni Państwo

Zostali wyłonieni kandydaci na wyjazd do Finlandii. Wszystkie osoby, które przystąpiły do rekrutacji, otrzymały wynik drogą mailową.

Szanowni Państwo

Na wyjazd do Finlandi wpłynęło 28 listów motywacyjnych. Listy będą oceniane przez powołaną przez Kierownika Projektu komisję.

 • Przewodniczący: dr hab. Maria Próchnicka
 • Członek: dr Monika Stawicka
 • Obserwator z ramienia studentów: Aleksandra Pawłowska

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 25 kwietnia.

Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomienii o wynikach rekrutacji drogą mailową

Rekrutacja na wizytę studyjną do Uniwersytetu HAMK w  Finlandii

Rozpoczynamy rekrutację na pierwszą wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna w  Finlandii w terminie 16.05 - 19.05.
Posiadamy 4 wolne miejsca.
Koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie (zapisanie się na zajęcia), podpisanie dokumentów projektowych, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres jcrk@uj.edu.pl do 7.04.
Osoby, które nie podpisały dokumentów projektowych na zajęciach, a chcą ubiegać się o wyjazd proszone są o podpisanie dokumentów w siedzibie projektu ul. Czapskich 4 pokój 3 w terminie do 7.04.

O projekcie

Cel projektu: Nabycie lub podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji), językowych oraz w zakresie przedsiębiorczości.


Beneficjenci projektu:  Studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych (12 Wydziałów: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

Docelowa liczba osób objętych wsparciem w projekcie: 1242 (869 kobiet, 373 mężczyzn)


Formy wsparcia w projekcie: 

 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej;
 •  wizyty studyjne u pracodawców i zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z zagranicznymi podmiotami

 

Główne zadania projektu:

 1. Rozwój kompetencji komunikacyjnych poprzez warsztaty z: budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie; komunikacji interpersonalnej; budowania umiejętności współpracy w zespole; rozwiazywania konfliktów i negocjowania;
 2. Rozwój kompetencji analitycznych poprzez warsztaty z: kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych; podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych; elastycznego myślenia i społecznego uczenia się;
 3.  Rozwój kompetencji informatycznych, w tym z zakresu wyszukiwania informacji, poprzez zadania praktyczne w formie projektowej i warsztaty;
 4.  Rozwój kompetencji językowych poprzez certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w  formie projektowej (kurs autoprezentacji i efektywnego opracowania i pokazu materiałów zawodowych w językach  obcych);
 5. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych poprzez warsztaty, zadania praktyczne w formie projektowej i współpracę z podmiotami zagranicznymi;
 6. Wszystkie ww. kompetencje będą rozwijane podczas wizyt studyjnych, których celem jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w grupie międzynarodowej, poznanie typowego dnia pracy, zapoznanie studentów z kulturą organizacyjną i sposobem pracy instytucji, poznanie możliwości realizacji kariery w instytucji wizytowanej, określenie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w instytucji/na danym stanowisku, udział w warsztatach i zadaniach w formie projektowej prowadzonych przez pracownika instytucji.