Aktualności

Szanowni Państwo

Na wyjazd do Finlandi wpłynęło 28 listów motywacyjnych. Listy będą oceniane przez powołaną przez Kierownika Projektu komisję.

 • Przewodniczący: dr hab. Maria Próchnicka
 • Członek: dr Monika Stawicka
 • Obserwator z ramienia studentów: Aleksandra Pawłowska

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 25 kwietnia.

Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomienii o wynikach rekrutacji drogą mailową

Rekrutacja na wizytę studyjną do Uniwersytetu HAMK w  Finlandii

Rozpoczynamy rekrutację na pierwszą wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna w  Finlandii w terminie 16.05 - 19.05.
Posiadamy 4 wolne miejsca.
Koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie (zapisanie się na zajęcia), podpisanie dokumentów projektowych, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres jcrk@uj.edu.pl do 7.04.
Osoby, które nie podpisały dokumentów projektowych na zajęciach, a chcą ubiegać się o wyjazd proszone są o podpisanie dokumentów w siedzibie projektu ul. Czapskich 4 pokój 3 w terminie do 7.04.

 

Terminarz zajęć  - semestr  letni 16/17

data

zajęcia

miejsce, sala

l. godz.

Marzec

10-11.03.2017

jcrk.inf-11 - Zajęcia projektowe z przetwarzania

informacji w programach kalkulacyjnych

WZKS s.3.119,

pt.15-20, sob. 9.45-13.45

12

17-18.03.2017

jcrk.inf-11 - Zajęcia projektowe z przetwarzania

informacji w programach kalkulacyjnych

WZKS s.3.119,

pt.15-20 , sob. 9.45-13.45

12

24-25.03.2017

jcrk.kom-04 - Warsztaty z rozwiązywania

konfliktów i negocjacji

WZKS

s.0.305 pt.15-21;

s.0.311 sob. 9-15

16

3.03; 10.03; 17.03; 24,03 31.03.2017

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr1

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

5x4=20

3.03; 10.03; 17.03; 24,03 31.03.2017

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr2

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

5x4=20

Kwiecień

1.04 8.04 (jedna grupa, dwa spotkania)

jcrk.kom-02 - Warsztaty z komunikacji

interpersonalnej

WZKS, s.3.121

sob. 14-20; sob. 15-21

16

7-8.04;

jcrk.an-06 - Warsztaty z podejmowania decyzji i

myślenia w kategoriach systemowych

WZKS s…,

pt.15-21; s…, sob. 9-15

16

21-22.04;

jcrk.an-06 - Warsztaty z podejmowania decyzji

i myślenia w kategoriach systemowych

WZKS s…,

pt.15-21; s…, sob. 9-15

16

21-22.04;

jcrk.inf-10 - Zajęcia projektowe z przetwarzanie

informacji dla biznesu

WZKS s.3.120,

pt.15-20; s.3.120, sob. 9.45-13.45

12

7.04, 22.04, 28.04

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr1

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

3x4=12

7.04, 21.04, 22.04, 28.04

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr2

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

3x4=12

21-22.04;

jcrk.inf-12 - Zajęcia projektowe z wyszukiwania

informacji o zewnętrznych źródłach finansowania

działalności kulturalnej

WZKS s.3.118,

pt.15-20 , sob. 9.45-13.45

12

7.04, 28.04

 jcrk.jez-15 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język angielski)

 

Krupnicza 2; s.116

pt. 15.30-18.30

 

7.04

 jcrk.jez-13 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język niemiecki)

 

Krupnicza 2; s.318

pt. 12.15-15.15

 

Maj

19-20.05

jcrk.inf-10 - Zajęcia projektowe z przetwarzanie

informacji dla biznesu

WZKS s.3.118,

pt.15-20; sob. 9.45-13.45

12

26-27.05

 jcrk.an-05 - Warsztaty z kreatywności jako narzędzi

a rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych

WZKS s….,

pt.15-21; s…., sob. 9-15

16

Zostanie podany

 jcrk.jez-13 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język niemiecki)

 

 

Zostanie podany

 jcrk.jez-15 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język angielski)

 

 

5.05;12.05; 19.05; 26.05 + 13.05 20.05

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych-gr.1

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

5x4=20

5.05; 6,05, 12.05; 19.05; 26.05

 jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych-gr.2

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

5x4=20

Czerwiec

2-3.06

 jcrk.kom-01 - Warsztaty z budowania umiejętności

społecznych oraz zrozumienia siebie

"Twoje wejście na rynek pracy."

WZKS s….,

pt.15-21; s…., sob. 9-15

16

2.06; 3.06 -  egzamin

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

2x4=8

2.06; 3.06 -egzamin

 jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

2x4=8

 

 

O projekcie

Cel projektu: Nabycie lub podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji), językowych oraz w zakresie przedsiębiorczości.


Beneficjenci projektu:  Studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych (12 Wydziałów: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

Docelowa liczba osób objętych wsparciem w projekcie: 1242 (869 kobiet, 373 mężczyzn)


Formy wsparcia w projekcie: 

 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej;
 •  wizyty studyjne u pracodawców i zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z zagranicznymi podmiotami

 

Główne zadania projektu:

 1. Rozwój kompetencji komunikacyjnych poprzez warsztaty z: budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie; komunikacji interpersonalnej; budowania umiejętności współpracy w zespole; rozwiazywania konfliktów i negocjowania;
 2. Rozwój kompetencji analitycznych poprzez warsztaty z: kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych; podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych; elastycznego myślenia i społecznego uczenia się;
 3.  Rozwój kompetencji informatycznych, w tym z zakresu wyszukiwania informacji, poprzez zadania praktyczne w formie projektowej i warsztaty;
 4.  Rozwój kompetencji językowych poprzez certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w  formie projektowej (kurs autoprezentacji i efektywnego opracowania i pokazu materiałów zawodowych w językach  obcych);
 5. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych poprzez warsztaty, zadania praktyczne w formie projektowej i współpracę z podmiotami zagranicznymi;
 6. Wszystkie ww. kompetencje będą rozwijane podczas wizyt studyjnych, których celem jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w grupie międzynarodowej, poznanie typowego dnia pracy, zapoznanie studentów z kulturą organizacyjną i sposobem pracy instytucji, poznanie możliwości realizacji kariery w instytucji wizytowanej, określenie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w instytucji/na danym stanowisku, udział w warsztatach i zadaniach w formie projektowej prowadzonych przez pracownika instytucji.