Rejestracja do JCRK semestr zimowy 16/17

 

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach warsztatowych.

Rejestracja uzupełniająca

dla osób, które chcą wziąć udział w projekcie odbędzie się

w dniach 1.03 – 10.03.2017

przez system USOSweb

https://zapisy.usos.uj.edu.pl/

 

Kto może uczestniczyć w zajęciach JCRK?

 • studentki i studenci na ostanim roku studiów stacjonarnych o prawidłowym przebiegu studiów (bez powtarzania roku i urlopów).
 • oferta nie dotyczy CM.

 

Jak zarejestrować się na zajęcia w JCRK?

1. W pierwszej kolejności należy wziąć udział we wstępnej rejestracji żetonowej https://zapisy.usos.uj.edu.pl/catalogue.php.
2. Następnie przesłać informacje o zaawansowaniu pracy dyplomowej. Termin i adres przesyłania formularzy zostanie podany.
3. Zdecydować się na udział w jednej z grup A lub  B  obligatoryjnego etapu projektu. Do wyboru w semestrze letnim 16/17 dostępne są:

 • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji (grupa A);
 • Szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe (grupa B).
   

Do każdej z grup zostanie uruchomiona oddzielna rejestracja w systemie USOSweb. Należy zarejestrować się na wybrane kursy lub warsztaty zgodnie z regulaminem JCRK.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Zobacz także : Najczęściej zadawane pytania

O projekcie

Cel projektu: Nabycie lub podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji), językowych oraz w zakresie przedsiębiorczości.


Beneficjenci projektu:  Studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych (12 Wydziałów: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

Docelowa liczba osób objętych wsparciem w projekcie: 1242 (869 kobiet, 373 mężczyzn)


Formy wsparcia w projekcie: 

 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej;
 •  wizyty studyjne u pracodawców i zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z zagranicznymi podmiotami

 

Główne zadania projektu:

 1. Rozwój kompetencji komunikacyjnych poprzez warsztaty z: budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie; komunikacji interpersonalnej; budowania umiejętności współpracy w zespole; rozwiazywania konfliktów i negocjowania;
 2. Rozwój kompetencji analitycznych poprzez warsztaty z: kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych; podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych; elastycznego myślenia i społecznego uczenia się;
 3.  Rozwój kompetencji informatycznych, w tym z zakresu wyszukiwania informacji, poprzez zadania praktyczne w formie projektowej i warsztaty;
 4.  Rozwój kompetencji językowych poprzez certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w  formie projektowej (kurs autoprezentacji i efektywnego opracowania i pokazu materiałów zawodowych w językach  obcych);
 5. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych poprzez warsztaty, zadania praktyczne w formie projektowej i współpracę z podmiotami zagranicznymi;
 6. Wszystkie ww. kompetencje będą rozwijane podczas wizyt studyjnych, których celem jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w grupie międzynarodowej, poznanie typowego dnia pracy, zapoznanie studentów z kulturą organizacyjną i sposobem pracy instytucji, poznanie możliwości realizacji kariery w instytucji wizytowanej, określenie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w instytucji/na danym stanowisku, udział w warsztatach i zadaniach w formie projektowej prowadzonych przez pracownika instytucji.