Aktualności

Rekrutacja na drugą wizytę studyjną do Uniwersytetu HAMK w  Finlandii

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone przed 10 lipca, wszyscy którzy brali udział w rekrutacji otrzymają informację drogą mailową.

Rozpoczynamy rekrutację na drugą wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna w  Finlandii w terminie wrześniowym.
Posiadamy 4 wolne miejsca.
Koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie (zapisanie się na zajęcia), podpisanie dokumentów projektowych, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres jcrk@uj.edu.pl do 16.06.2017.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 30.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z pierwszej wizytystudyjnej:

http://www.jcrk.uj.edu.pl/realizacja-projektu

Wyniki rekrutacji na wyjazd do Finlandii

Szanowni Państwo

Zostali wyłonieni kandydaci na wyjazd do Finlandii. Wszystkie osoby, które przystąpiły do rekrutacji, otrzymały wynik drogą mailową.

Szanowni Państwo

Na wyjazd do Finlandi wpłynęło 28 listów motywacyjnych. Listy będą oceniane przez powołaną przez Kierownika Projektu komisję.

 • Przewodniczący: dr hab. Maria Próchnicka
 • Członek: dr Monika Stawicka
 • Obserwator z ramienia studentów: Aleksandra Pawłowska

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 25 kwietnia.

Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomienii o wynikach rekrutacji drogą mailową

Rekrutacja na wizytę studyjną do Uniwersytetu HAMK w  Finlandii

Rozpoczynamy rekrutację na pierwszą wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna w  Finlandii w terminie 16.05 - 19.05.
Posiadamy 4 wolne miejsca.
Koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie (zapisanie się na zajęcia), podpisanie dokumentów projektowych, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres jcrk@uj.edu.pl do 7.04.
Osoby, które nie podpisały dokumentów projektowych na zajęciach, a chcą ubiegać się o wyjazd proszone są o podpisanie dokumentów w siedzibie projektu ul. Czapskich 4 pokój 3 w terminie do 7.04.

 

Terminarz zajęć  - semestr  letni 16/17

data

zajęcia

miejsce, sala

l. godz.

Marzec

10-11.03.2017

jcrk.inf-11 - Zajęcia projektowe z przetwarzania

informacji w programach kalkulacyjnych

WZKS s.3.119,

pt.15-20, sob. 9.45-13.45

12

17-18.03.2017

jcrk.inf-11 - Zajęcia projektowe z przetwarzania

informacji w programach kalkulacyjnych

WZKS s.3.119,

pt.15-20 , sob. 9.45-13.45

12

24-25.03.2017

jcrk.kom-04 - Warsztaty z rozwiązywania

konfliktów i negocjacji

WZKS

s.0.305 pt.15-21;

s.0.311 sob. 9-15

16

3.03; 10.03; 17.03; 24,03 31.03.2017

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr1

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

5x4=20

3.03; 10.03; 17.03; 24,03 31.03.2017

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr2

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

5x4=20

Kwiecień

1.04 8.04 (jedna grupa, dwa spotkania)

jcrk.kom-02 - Warsztaty z komunikacji

interpersonalnej

WZKS, s.3.121

sob. 14-20; sob. 15-21

16

7-8.04;

jcrk.an-06 - Warsztaty z podejmowania decyzji i

myślenia w kategoriach systemowych

WZKS s…,

pt.15-21; s…, sob. 9-15

16

21-22.04;

jcrk.an-06 - Warsztaty z podejmowania decyzji

i myślenia w kategoriach systemowych

WZKS s…,

pt.15-21; s…, sob. 9-15

16

21-22.04;

jcrk.inf-10 - Zajęcia projektowe z przetwarzanie

informacji dla biznesu

WZKS s.3.120,

pt.15-20; s.3.120, sob. 9.45-13.45

12

7.04, 22.04, 28.04

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr1

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

3x4=12

7.04, 21.04, 22.04, 28.04

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych – gr2

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

3x4=12

21-22.04;

jcrk.inf-12 - Zajęcia projektowe z wyszukiwania

informacji o zewnętrznych źródłach finansowania

działalności kulturalnej

WZKS s.3.118,

pt.15-20 , sob. 9.45-13.45

12

7.04, 28.04

 jcrk.jez-15 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język angielski)

 

Krupnicza 2; s.116

pt. 15.30-18.30

 

7.04

 jcrk.jez-13 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język niemiecki)

 

Krupnicza 2; s.318

pt. 12.15-15.15

 

Maj

19-20.05

jcrk.inf-10 - Zajęcia projektowe z przetwarzanie

informacji dla biznesu

WZKS s.3.118,

pt.15-20; sob. 9.45-13.45

12

26-27.05

 jcrk.an-05 - Warsztaty z kreatywności jako narzędzi

a rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych

WZKS s….,

pt.15-21; s…., sob. 9-15

16

Zostanie podany

 jcrk.jez-13 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język niemiecki)

 

 

Zostanie podany

 jcrk.jez-15 - Autoprezentacja, efektywne opracowanie

i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych

(język angielski)

 

 

5.05;12.05; 19.05; 26.05 + 13.05 20.05

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych-gr.1

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

5x4=20

5.05; 6,05, 12.05; 19.05; 26.05

 jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych-gr.2

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

5x4=20

Czerwiec

2-3.06

 jcrk.kom-01 - Warsztaty z budowania umiejętności

społecznych oraz zrozumienia siebie

"Twoje wejście na rynek pracy."

WZKS s….,

pt.15-21; s…., sob. 9-15

16

2.06; 3.06 -  egzamin

jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych

Krupnicza 2 s.116; pt.12-15

2x4=8

2.06; 3.06 -egzamin

 jcrk.jez-16 - Szkolenia z języka angielskiego

przygotowujące do certyfikowanych

egzaminów zewnętrznych

Krupnicza 2 s.308 pt.12-15

2x4=8

 

 

O projekcie

Cel projektu: Nabycie lub podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji), językowych oraz w zakresie przedsiębiorczości.


Beneficjenci projektu:  Studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych (12 Wydziałów: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

Docelowa liczba osób objętych wsparciem w projekcie: 1242 (869 kobiet, 373 mężczyzn)


Formy wsparcia w projekcie: 

 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej;
 •  wizyty studyjne u pracodawców i zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z zagranicznymi podmiotami

 

Główne zadania projektu:

 1. Rozwój kompetencji komunikacyjnych poprzez warsztaty z: budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie; komunikacji interpersonalnej; budowania umiejętności współpracy w zespole; rozwiazywania konfliktów i negocjowania;
 2. Rozwój kompetencji analitycznych poprzez warsztaty z: kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych; podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych; elastycznego myślenia i społecznego uczenia się;
 3.  Rozwój kompetencji informatycznych, w tym z zakresu wyszukiwania informacji, poprzez zadania praktyczne w formie projektowej i warsztaty;
 4.  Rozwój kompetencji językowych poprzez certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w  formie projektowej (kurs autoprezentacji i efektywnego opracowania i pokazu materiałów zawodowych w językach  obcych);
 5. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych poprzez warsztaty, zadania praktyczne w formie projektowej i współpracę z podmiotami zagranicznymi;
 6. Wszystkie ww. kompetencje będą rozwijane podczas wizyt studyjnych, których celem jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w grupie międzynarodowej, poznanie typowego dnia pracy, zapoznanie studentów z kulturą organizacyjną i sposobem pracy instytucji, poznanie możliwości realizacji kariery w instytucji wizytowanej, określenie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w instytucji/na danym stanowisku, udział w warsztatach i zadaniach w formie projektowej prowadzonych przez pracownika instytucji.