Aktualności

Rejestracja w semestrze letnim 17/18

Rozpoczyna się rejestracja na zajęcia

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji

w semestrze letnim 2017/2018Z

21.02 – 9.03.2018

przez system USOSweb

Osoby uprawnione do udziału w projekcje:

 • studenci  i studentki III roku studiów I stopnia

 • studenci i studentki II roku studiów II stopnia

 • studenci  i studentki V roku jednolitych studiów magisterskich

 • Oferta nie dotyczy studentów CM

Jak zarejestrować się na zajęcia w JCRK?

1. Zdecydować się na udział w jednej z grup A lub B  obligatoryjnego etapu projektu. Do wyboru w semestrze zimowym 17/18 dostępne są:

 • Grupa A - Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji (każdy warsztat kosztuje 1 żeton, można wybrać 3 warsztaty);
 • Grupa B - Szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe (każdy kurs kosztuje 3 żetony, można wybrać 1 kurs);

2.Wziąć udział w rejestracji żetonowej poprzez system usosweb
3. Następnie przesłać informacje o zaawansowaniu pracy dyplomowej na adres jcrk@uj.edu.pl (formularz).

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Warsztaty językowe w semestrze letnim 17/18 - grupa B

W semestrze letnim zapraszamy na kursy autoprezentacji w języku angielskim i niemieckim - jest to przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę w języku obcym. Grupy są kameralne 6-osobowe. Zajęcia kończą się spotkaniem z pracownikiem HR i symulowana rozmową kwalifikacyjną w języku obcym.

Zajęcia:

grupa 1 angieska - piątek 15.30-18.30 (dr M.Stawicka)

grupa 2 angieska - piątek 14.00-17.00 (mgr D.Stopa)

grupa 3 angieska - sobota 9.00-12.00 (mgr D.Stopa)

grupa 4 angieska - piatek 12.00-15.00 (mgr I.Bakota)

grupa niemiecka - termin zostanie ustalony (mgr I.Zembala-Bębenek)

Warsztaty komunikacyjne w semestrze letnim 17/18 - grupa A

  09-10.03 16-17.03 23-24.03 06-07.04 13-14.04 20-21.04 27-28.04 dodatkowe
Warsztaty z budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie "Twoje wejście na rynek pracy"      grupa 1   grupa 2      
    s.    s.       
    dr A.Kuźniarska; dr I.Stańczyk   dr A.Kuźniarska; dr I.Stańczyk      
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej grupa 1 grupa 2            
s. 1.106 s. 1.106            
dr B.Czerska dr B.Czerska            
Warsztaty z budowania umiejętności współpracy w zespole    grupa 1 grupa2          
  s.  s.           
  dr hab. J.Rosiński, dr hab. A.Dyląg dr hab. J.Rosiński, dr hab. A.Dyląg          
Warsztaty z rozwiązywania konfliktów i negocjacji        grupa1 grupa 2      
      s. 1.106 s. 1.106      
      dr hab. J.Maciuszek dr hab. J.Maciuszek      

Warsztaty analityczne w semestrze letnim 17/18 - grupa A

  09-10.03 16-17.03 23-24.03 06-07.04 13-14.04 20-21.04 27-28.04 dodatkowe
Warsztaty z kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych      grupa 1 grupa 2        
    s.  s.         
    dr hab. J.Rosiński dr A.Dyląg dr hab. J.Rosiński dr A.Dyląg        
Warsztaty z podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych      grupa 1       grupa 2  
    s.       s.  
    mgr Sz.Nęcki       mgr Sz.Nęcki  
Warsztaty z elastycznego myślenia i społczenego uczenia się             grupa 1 grupa 2
            s.  18-19.05
            dr Bartosz Bohaterewicz dr Bartosz Bohaterewicz

Warsztaty informatyczne - grupa A

  09-10.03 16-17.03 23-24.03 06-07.04 13-14.04 20-21.04 27-28.04 dodatkowe
Warsztaty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy     grupa 1   grupa 2      
    s. 2.121   s. 2.121      
    dr hab. R.Sapa,dr M.Krakowska   dr hab. R.Sapa,dr M.Krakowska      
Warsztaty z pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych    grupa 1 grupa 2 grupa 3        
  s. 3.118 s. 3.118 s. 3.118        
  dr M.Wójcik, dr S.Cisek dr M.Wójcik, dr S.Cisek dr M.Wójcik, dr S.Cisek        
Zajęcia projektowe z przetwarzanie informacji dla biznesu   grupa 1   grupa 2 grupa 3      
  s. 3.120   s. 3.120 s. 3.120      
  L.Szafrański, mgr D.Rak   L.Szafrański, mgr D.Rak L.Szafrański, mgr D.Rak      
Zajęcia projektowe z przetwarzania informacji w programach kalkulacyjnych      grupa 1 grupa 2 grupa3      
    s. 3.119 s. 3.119 s. 3.119      
    mgr M.Deja mgr M.Deja mgr M.Deja      
Zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej    grupa 1 grupa 2 grupa 3        
  s. 3.121 s. 3.121 s. 3.121        
  dr P. Korycińska; dr A.Szakiel dr P. Korycińska; dr A.Szakiel dr P. Korycińska; dr A.Szakiel        

Ostatnie wolne miejsca na zajęcia w semestrze zimowym

Posiadamy ostatnie wolne miejsca w tym roku kalendarzowym  na bezpłatne warsztaty w ramach Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji:

Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Łojasiewicza 4.

Zgłoszenia przyjmujemy do środy 6.12, do godziny 15 na adres: jcrk@uj.edu.pl.

Rejestracja

Rozpoczyna się rejestracja na zajęcia

Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji

w semestrze zimowym 2017/2018Z

01.10 – 20.10.2017

przez system USOSweb

Osoby uprawnione do udziału w projekcje:

 • studenci  i studentki III roku studiów I stopnia

 • studenci i studentki II roku studiów II stopnia

 • studenci  i studentki V roku jednolitych studiów magisterskich

 • Oferta nie dotyczy studentów CM

Jak zarejestrować się na zajęcia w JCRK?

1. Zdecydować się na udział w jednej z grup A, B  lub C obligatoryjnego etapu projektu. Do wyboru w semestrze zimowym 17/18 dostępne są:

 • Grupa A - Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji (każdy warsztat kosztuje 1 żeton, można wybrać 3 warsztaty);
 • Grupa B - Szkolenia i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje językowe (każdy kurs kosztuje 3 żetony, można wybrać 1 kurs);
 • Grupa C - Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (całość zajęć kosztuje 3 żetony).

2.Wziąć udział w rejestracji żetonowej poprzez system usosweb
3. Następnie przesłać informacje o zaawansowaniu pracy dyplomowej (jeżeli już rozpoczęli Państwo jej przygotowywanie). Termin i adres przesyłania formularzy zostanie podany.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Harmonogram na semestr 17/18Z - ułatwi zapisywanie się na zajęcia

 

Rekrutacja na drugą wizytę studyjną do Uniwersytetu HAMK w  Finlandii

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone przed 10 lipca, wszyscy którzy brali udział w rekrutacji otrzymają informację drogą mailową.

Rozpoczynamy rekrutację na drugą wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna w  Finlandii w terminie wrześniowym.
Posiadamy 4 wolne miejsca.
Koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie (zapisanie się na zajęcia), podpisanie dokumentów projektowych, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres jcrk@uj.edu.pl do 16.06.2017.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 30.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z pierwszej wizytystudyjnej:

http://www.jcrk.uj.edu.pl/realizacja-projektu

Wyniki rekrutacji na wyjazd do Finlandii

Szanowni Państwo

Zostali wyłonieni kandydaci na wyjazd do Finlandii. Wszystkie osoby, które przystąpiły do rekrutacji, otrzymały wynik drogą mailową.

Szanowni Państwo

Na wyjazd do Finlandi wpłynęło 28 listów motywacyjnych. Listy będą oceniane przez powołaną przez Kierownika Projektu komisję.

 • Przewodniczący: dr hab. Maria Próchnicka
 • Członek: dr Monika Stawicka
 • Obserwator z ramienia studentów: Aleksandra Pawłowska

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 25 kwietnia.

Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomienii o wynikach rekrutacji drogą mailową

Rekrutacja na wizytę studyjną do Uniwersytetu HAMK w  Finlandii

Rozpoczynamy rekrutację na pierwszą wizytę studyjną.
Planujemy wyjazd do Uniwersytetu HAMK w Hämeenlinna w  Finlandii w terminie 16.05 - 19.05.
Posiadamy 4 wolne miejsca.
Koszty wyjazdu (przelot, zakwaterowanie, dieta) są pokrywane z funduszy projektu.
Warunkiem starania się o wyjazd jest uczestnictwo w projekcie (zapisanie się na zajęcia), podpisanie dokumentów projektowych, napisanie listu motywacyjnego w języku angielskim (1800-2700 znaków ze spacjami).
List motywacyjny powinien zawierać uzasadnienie jakie osiągną Państwo korzyści z wyjazdu.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego na adres jcrk@uj.edu.pl do 7.04.
Osoby, które nie podpisały dokumentów projektowych na zajęciach, a chcą ubiegać się o wyjazd proszone są o podpisanie dokumentów w siedzibie projektu ul. Czapskich 4 pokój 3 w terminie do 7.04.

O projekcie

Cel projektu: Nabycie lub podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji), językowych oraz w zakresie przedsiębiorczości.


Beneficjenci projektu:  Studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych (12 Wydziałów: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

Docelowa liczba osób objętych wsparciem w projekcie: 1242 (869 kobiet, 373 mężczyzn)


Formy wsparcia w projekcie: 

 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
 • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej;
 •  wizyty studyjne u pracodawców i zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z zagranicznymi podmiotami

 

Główne zadania projektu:

 1. Rozwój kompetencji komunikacyjnych poprzez warsztaty z: budowania umiejętności społecznych oraz zrozumienia siebie; komunikacji interpersonalnej; budowania umiejętności współpracy w zespole; rozwiazywania konfliktów i negocjowania;
 2. Rozwój kompetencji analitycznych poprzez warsztaty z: kreatywności jako narzędzia rozumienia i rozwiązywania problemów zawodowych; podejmowania decyzji i myślenia w kategoriach systemowych; elastycznego myślenia i społecznego uczenia się;
 3.  Rozwój kompetencji informatycznych, w tym z zakresu wyszukiwania informacji, poprzez zadania praktyczne w formie projektowej i warsztaty;
 4.  Rozwój kompetencji językowych poprzez certyfikowane szkolenia i zadania praktyczne w  formie projektowej (kurs autoprezentacji i efektywnego opracowania i pokazu materiałów zawodowych w językach  obcych);
 5. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych poprzez warsztaty, zadania praktyczne w formie projektowej i współpracę z podmiotami zagranicznymi;
 6. Wszystkie ww. kompetencje będą rozwijane podczas wizyt studyjnych, których celem jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w grupie międzynarodowej, poznanie typowego dnia pracy, zapoznanie studentów z kulturą organizacyjną i sposobem pracy instytucji, poznanie możliwości realizacji kariery w instytucji wizytowanej, określenie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w instytucji/na danym stanowisku, udział w warsztatach i zadaniach w formie projektowej prowadzonych przez pracownika instytucji.